Typ domeny REJESTRACJA ODNOWIENIE
Ceny dla 1 roku.
pl 90 112
funkcjonalna 65 84
regionalna 25 35
Ceny dla 2 lat.
pl 200 219
funkcjonalna 149 166
regionalna 60 67
Ceny dla 3 lat.
pl 314 334
funkcjonalna 233 250
regionalna 95 102
Wszystkie ceny netto PLN.